Welcome to FunLand.bgKavira Design Ltd.

Кръстословица Ден на труда

1 май е Международен Ден на труда и на международната работническа солидарност и освен това на ??? (отговорът е в кръстословицата)

Хоризонтално:

Вертикално: