Welcome to FunLand.bgKavira Design Ltd.

Кръстословица № 616

11 август е най-тежкият ден от отбраната на Шипка

Хоризонтално:

Вертикално: